Dejme toMu
 
Dáda    Benešová
Studentka Pedagogické fakulty MU
sbor: alt
Vedoucí o ní říká:
"Dáda je neustále pozitivně naladěný člověk, který chce stíhat asi tak milion věcí a občas se jí to i úspěšně daří. Dokáže vždycky povzbudit slovem, milým úsměvem nebo nějakou vtipnou hláškou. Umí se nadchnout pro ledasco a tímto nadšením často nakazí druhé!"

Dáda Benešová má za sebou rok služby na Přístavu v Rajnochovicích, letos nastoupila do prvního ročníku na MU, obor Speciální pedagogika. Ve schole nebyla poslední rok vůbec přítomná, takže se snažila být Dejme toMu aspoň takovou externí modlitební podporou. Ve schole ji patří zpívání v nižších polohách, tedy v altu. A mimo scholu a školu se ráda kulturně obohacuje - miluje divadla, čte, vysedává nebo výletničí s kamarády a také mileráda spí.

Jaký vidíš hlavní smysl a cíl scholy Dejme toMu? Naplňuje ho?

Smysl vidím v Tom, který sám je Smyslem, a pakliže to dílo opravdu dáváme Jemu (jak naznačuje název), smysl má. A cíl? Tuším jich hned několik: nechceme být sobci, kteří, ač mají všeliká obdarování, šetří si je a zpívají si jen doma ve sprše. Ale naopak, chceme vycházet k druhým a skrze dary, které máme, je těšit a povzbuzovat. Druhý je, že chceme být spolu a s Ním, a nakonec to v podstatě můžu shrnout: Kdo zpívá, dvakrát se modlí (..a víme, že kávy a modlitby není nikdy dost). A jestli ty cíle naplňuje? To ať soudí jiní(ý).

Proč chodíš do Dejme toMu?

Právě proto, že v tom opravdu vidím smysl. A taky se tam chodím kochat, neboť ač třeba já sama nemám takových darů, oceňuju všechny ty, kteří své hřivny tak úžasně rozmnožují.

Co by měla vedoucí změnit, abys do scholy chodil raději?

Mrzelo by mě, kdyby to vyznívalo, že do scholy nechodím ráda. Bohužel je však můj time-management bídný, odjakživa chci být všude a občas to zkrátka nejde. A je možné, že nejsem jediná ve schole, kdo to tak má, a tak se s tím pak těžko pracuje. O to větší obdiv u mě Janča má, že to s náma ještě nevzdala!

Na co bys nalákala nové členy do scholy?

Jen hlupáci zakopávají hřivny. A navíc, nejde o to být nejlepším sólistou na světě širém.. jedeme v tom společně!

S kterým zpěvákem, zpěvačkou či skupinou by sis chtěla zazpívat?

Asi nemám žádný tip, ale když se nám někdo ozve, tak si ráda zazpívám s kýmkoliv, i kdyby to měl být, dejme tomu, Kája Gott.

zpátky